Wij komen als onderneming openlijk uit voor onze bijzondere gedeelde verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de natuurlijke bestaansgronden. Wij streven ernaar de wensen van de mensen, de belangen van het milieu en de interesses van ons bedrijf met elkaar in overeenstemming te brengen. Op deze manier wordt milieubescherming bij Albert Hoffmann GmbH een integraal bestanddeel van onze bedrijfsactiviteiten. Economisch succes en ecologische verantwoordelijkheid zijn voor ons niet tegenstrijdig.

  • Milieubescherming is een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid
  • Een open dialoog met officiële instanties en het publiek over het omzetten van voor het milieu relevante kwesties
  • Het vermijden van negatieve uitwerkingen op het milieu is al bestanddeel van het ontwerp van onze producten
  • Milieubewust handelen maakt deel uit van de scholing en opleiding van de medewerkers
  • Regelmatige beoordeling van de milieubeschermingsmaatregelen van ons bedrijf samen met de toezichthoudende instanties

Albert Hoffmann GmbH is zich bewust van het toenemende belang van energiebewust handelen om zo zuinig om te gaan met ressources en klimaat. Wij werken in het kader van het energiemanagementsysteem vlgs. DIN ISO 50001. Voor het waarborgen van de gestelde doelen en voor het omzetten van ons energiebeleid wordt het systeem regelmatig middels interne audits gecontroleerd. De kwaliteit van ons energiemanagementsysteem wordt door externe instanties regelmatig gecontroleerd. Eveneens maakt het afvalmanagement deel uit van ons milieubeleid.

Wij gaan globale uitdagingen aan door een moderne, actieve milieubescherming. Duurzame strategische planning hoort voor ons bij de vernieuwende factoren van een succesvolle bedrijfsontwikkeling en is de basis voor ons sociaal, ecologisch en economisch handelen. Ons hoog gekwalificeerde personeel in combinatie met de modernste techniek waarborgt voor ons het naleven van alle wettelijke en interne voorschriften. Als bijdrage aan de bescherming van het klimaat en de verbetering van onze milieuprestaties maken wij op het bedrijfsterrein gebruik van zeven ontstoffingsinstallaties volgens de huidige stand van de techniek. Te beginnen met de productontwikkeling tot en met de afsluitende afvalverwijdering nemen wij milieuvriendelijke, efficiënte technologieën en processen in aanmerking. Elk van onze medewerkers is verplicht zich bezig te houden met milieubescherming.

 

TÜV-Rheinland energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001:2011 voor de productie van gietstaal
Milieu- en energiemanagement
×